Đóng

Lịch chiêu sinh

THÔNG BÁO Chiêu sinh lớp đào tạo Y khoa liên tục “CẬP NHẬT KIẾN THỨC MỚI VỀ CHẠY THẬN NHÂN TẠO VÀ THẨM PHÂN PHÚC MẠC”

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y Dược An Sinh xin trân trọng thông báo tới cá nhân, Lãnh đạo quý Bệnh viện/ Trung tâm/ Phòng khám xem xét và cử cán bộ, nhân viên đủ tiêu chuẩn để tham dự chương trình với những nội dung như sau: 1. Thời gian: – Khai giảng […]

THÔNG BÁO Chiêu sinh lớp đào tạo Y khoa liên tục “ĐIỆN TÂM ĐỒ CƠ BẢN”

Kính gửi: – Ban Giám Đốc Bệnh Viện/ Trung tâm/ Phòng khám; – Ông/Bà Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện/ Trung tâm/ Phòng khám; – Ông/Bà Trưởng/ Phó phòng Điều Dưỡng Bệnh viện/ Trung tâm/ Phòng khám; Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-K2ĐT ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Cục Khoa học […]