Đóng

Sự kiện sắp diễn ra

Đánh giá bệnh viện an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 đối với các bệnh viện trên địa bàn thành phố

Thực hiện đánh giá theo “Bộ Tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp” và “Khuyến cáo triển khai các hoạt động phòng chống dịch trong bệnh viện để bệnh viện không trở thành nơi lây nhiễm COVID – 19 trong giai đoạn dịch […]