Đóng

Biểu dương “Người tốt việc tốt” cho Kỹ thuật viên Võ Ngọc Quang

Chiều qua, ngày 5/6/2020, Ban Giám đốc Bệnh viện An Sinh quyết định biểu dương và khen thưởng cá nhân “người tốt việc tốt” cho Kỹ thuật viên Võ Ngọc Quang, đang là Kỹ thuật viên trưởng Khoa Xét nghiệm vì hành động đẹp, nhặt được của rơi trả người đánh mất. Vào ngày 2/5/2020, […]

Nước luôn cần thiết cho cơ thể

Nước chiếm khoảng 70% trọng lượng cơ thể. Nước hiện diện ở khắp mọi nơi trong cơ thể. Thành phần cấu tạo của nước trong cơ thể gồm có: Não: 85%; Phổi: 83%; Xương: 31%; Gan: 86%; Da: 64%; Tim: 73%; Máu: 83%; Thận: 83%; Cơ bắp: 75%. Nhu cầu nước ở mỗi người thay […]