Đóng

Thông báo tuyển sinh

Thông báo chiêu sinh hai lớp Điều dưỡng

Tải file đăng ký tuyển sinh :Download THÔNG BÁO CHIÊU SINH Viện Nghiên cứu, Đào tạo Y Dược An Sinh xin thông báo: Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y Dược An Sinh có chức năng đào tạo Y khoa liên tục theo Quyết định số 127/QĐ-K2ĐT ngày 25/11/2016 của Bộ Y tế. Viện chuẩn […]