Đóng

Thông báo tuyển sinh

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHOA XÉT NGHIỆM

THÔNG BÁO Chiêu sinh lớp đào tạo Y khoa liên tục  “QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM CƠ BẢN” Kính gửi: Ban Giám Đốc Bệnh Viện/ Trung tâm/ Phòng khám; Ông/Bà Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp bệnh viện/ Trung tâm/ Phòng khám; Bác sỹ Trưởng/Phó Khoa Xét nghiệm Bệnh viện/ Trung tâm/ Phòng khám; […]

Thông báo chiêu sinh hai lớp Điều dưỡng

Tải file đăng ký tuyển sinh :Download THÔNG BÁO CHIÊU SINH Viện Nghiên cứu, Đào tạo Y Dược An Sinh xin thông báo: Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y Dược An Sinh có chức năng đào tạo Y khoa liên tục theo Quyết định số 127/QĐ-K2ĐT ngày 25/11/2016 của Bộ Y tế. Viện chuẩn […]