Đóng

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu thí điểm tại Việt Nam: Sự kết hợp chạy thận nhân tạo với quả lọc hấp phụ làm giảm tỷ lệ tử vong liên quan đến tim mạch sau 3 năm theo dõi

Sự kết hợp chạy thận nhân tạo với quả lọc hấp phụ làm giảm tỷ lệ tử vong liên quan đến tim mạch sau 3 năm theo dõi : Nghiên cứu thí điểm tại Việt Nam. Mục tiêu: Cường tuyến cận giáp mức độ trung bình đến nặng (nồng độ hormone tuyến cận giáp [PTH] […]