Đóng

Bộ môn Phụ sản

Chương trình đào tạo “KỸ THUẬT LỌC RỬA TINH TRÙNG ĐỂ THỰC HIỆN BƠM TINH TRÙNG VÀO BUỒNG TỬ CUNG” KHÓA II/2022

Nhằm mục đích bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực cho các cơ sở điều trị hiếm muộn về các kiến thức và kỹ năng cơ bản để có thể thực hiện một quy trình chuẩn bị mẫu tinh trùng cho kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung; Viện Nghiên cứu và Đào […]

Chương trình đào tạo “KỸ THUẬT LỌC RỬA TINH TRÙNG ĐỂ THỰC HIỆN BƠM TINH TRÙNG VÀO BUỒNG TỬ CUNG”

Nhằm mục đích bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực cho các cơ sở điều trị hiếm muộn về các kiến thức và kỹ năng cơ bản để có thể thực hiện một quy trình chuẩn bị mẫu tinh trùng cho kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung; Viện Nghiên cứu và Đào […]