Đóng

Thông tin khoa học

Chương trình đào tạo “QUẢN LÝ BỆNH VIỆN”

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y Dược An Sinh phối hợp cùng Global Leardership Academy – GLA, Malaysia triển khai khóa đào tạo “Quản lý bệnh viện” khóa I.2022 với những nội dung: 1. Thời gian và nội dung đào tạo: Khai giảng, triển khai vào ngày 11 và 12/06/2022. Thời lượng chương trình: […]