Đóng

Đội ngũ Giảng Viên

 STT

  BỘ MÔN DS GIẢNG VIÊN
1ĐIỀU DƯỠNG ThS. ĐD. Huỳnh Thị Phượng – Chủ nhiệm Bộ môn
 ThS. ĐD. Trần Thị Kim Ngọc
 ThS. ĐD. Cam Ngọc Thúy
 ThS. ĐD. Bùi Thị Thu Thủy
 ThS. ĐD. Nguyễn Thị Ngọc Huệ
 ThS. ĐD. Nguyễn Thị Kim Liên
     2MẮTPGS. TS. Trần Hải Yến – Chủ nhiệm Bộ môn
 PGS. TS. Lê Đỗ Thùy Lan
 TS. BS. Võ Quang Minh
 ThS. BS. Nguyễn Thị Mộng Dung
 ThS. BS.CKII. Huỳnh Thị Thu Ba
 BS. CKII. Đoàn Hồng Dung
 ThS. BS. Nguyễn Hoàng Phúc
 ThS. BS. Phạm Ngọc Đan Thanh
 BS. CKI. Nguyễn Đức Trọng
3RĂNG HÀM MẶTTS. BS. Trần Ngọc Quảng Phi – Chủ nhiệm Bộ môn
 BS. CKII. Nguyễn Tấn Hưng – Phó Chủ nhiệm BM
 BS. CKI. Nguyễn Mạnh Tuấn – Phó Chủ nhiệm BM
 ThS. BS. Dương Thị Hoài Xuân
 ThS. BS. Kiều Xuân Sinh
 BS. CKI. Nguyễn Thị Giang – Giáo vụ BM
BS. CKI.Hồ Hoài Nam
 BS. CKI. Lê Hiền Cẩm Trang
 BS. CKI. Đào Duy Anh Khanh
4NỘIPHÂN MÔN THẬN – LỌC THẬNThS. BS. Nguyễn Đức Lộc – Chủ nhiệm Bộ môn
 TS. BS. Nguyễn Bách
 BS. CKI. Lê Hoàng Linh
 BS. CKI. Ngô Thanh Điểu
PHÂN MÔN HÔ HẤPPGS. TS. Lê Thị Tuyết Lan – Chủ nhiệm Bộ môn
 TS. BS. Nguyễn Văn Thọ
 TS. BS. Nguyễn Thế Thành
 ThS. BS. Nguyễn Như Vinh
 BS. CKII. Nguyễn Thanh Phong
 BS. CKII. Lê Văn Hoàng
5  PHỤ SẢNTS. BS. Trần Quang Tuấn – Chủ nhiệm Bộ môn
 ThS. BS. Hồ Mạnh Tường
 ThS. BS.Vương Đình Hoàng Dũng
 ThS. BS. Đinh Văn Phương
 BS. CKI.Châu Hoàng Phương Thảo
6TẠO HÌNH – THẨM MỸ PGS. TS. Lê Hành – Chủ nhiệm Bộ môn
 ThS. BS. Cao Ngọc Bích
 TS. BS. Phan Minh Hoàng
 PGS. TS. Đỗ Quang Hùng
 TS. BS. Phạm Hiếu Liêm
 TS. BS. Nguyễn Văn Hóa
TẠO HÌNH – THẨM MỸ ThS. BS. Phạm Thị Hồng Vinh
 ThS. BS. Lê Tấn Dũng
 ThS. BS. Nguyễn Hùng Thế
 ThS. BS. Võ Thị Thu Tâm
 BS. CKII. Trần Văn Dương
7XÉT NGHIỆMPGS. TS. Vũ Quang Huy – Chủ nhiệm Bộ môn
 PGS. TS. Lê Văn Đông
 TS. BS. Nguyễn Thị Bích Yến
 BS. Nguyễn Thi Huê