Đóng

Cơ hội hợp tác

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y Dược An Sinh hoan nghênh các tập thể và cơ quan chức năng trong và ngoài nước trường đại học, viện nghiên cứu, cơ quan chức năng, tổ chức phi chính phủ, tập thể và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực y dược hợp tác với Viện NC&DT YDAS trong các lĩnh vực:

1.Nghiên cứu và phát triển khoa học y duoc nhằm cải thiện sức khoẻ cho bệnh nhân và cộng đồng

2.Đào tạo nâng cao kiến thức và trình độ chuyên môn cho cán bộ y tế

3.Tổ chức hội nghị, hội thảo và diễn đàn khoa học y dược

Mọi nhu cầu thắc mắc xin liên hệ qua email: infoairt@ansinh.con.vn hoặc số điện thoại: (08) 3847 87 98