Đóng

Giới thiệu các đơn vị đối tác

GS. Eric L. Krakauer, chuyên khoa chăm sóc giảm nhẹ, Trường Đại học Y khoa Havard, Hoa Kỳ

Xem thêm Gặp gỡ và làm việc với PGS. TS Eric L. Krauer – Meeting with professor Eric L. Krakauer

GS. John Bradley, Đại học Flinders, Australia