Đóng

Đăng ký

Đăng ký

Đăng ký

Đăng ký

Tải file đăng ký tuyển sinh: Download

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHKT VIỆT NAM

VIỆN NGHIÊN CỨU – ĐÀO TẠO Y DƯỢC AN SINH

 

MẪU ĐĂNG KÝ THEO HỌC CME

Họ và Tên Nam Nữ 
Ngày sinh: Nơi sinh:
Nơi cư trú hiện tại:
Số điện thoại:
Email:
Hộ khẩu tại:
CMND / Hộ chiếu:
Nơi làm việc (tên cơ quan- địa chỉ):
Năm Tốt nghiệp: Tại trường:
Trình Độ:
Chuyên ngành ( Nội khoa, Sản khoa, Ngoại khoa, Nhi khoa, Điều dưỡng hay chuyên ngành khác):
Giấy phép hành nghề số: Do cơ quan nào cấp:

Tôi tự nguyện xin đăng ký theo học CME lớp/ khóa:

Tôi xin bảo đảm những lời khai trên là đúng sự thật và xin chấp hành mọi quy định của lớp/khóa học.